Се за Вашата земја
Skip Navigation LinksПОЧЕТНА / земјоделска механизација / сетвоспремачи
ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ
ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
  • Вадачи со еден ред и дворедни. 
  • Се користи за припрема на површинскиот слој на земјата за сеење на пролетни и есенски култури.
  • По желба на купувачот може да се испорача со два типа на работни тела, и тоа со копјеста мотика и паткина нога.